• Startseite

Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego,
życzymy:

wiary w moc Bożą, która objawia się w biedzie betlejemskiego żłóbka;

wiary w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego;

wiary w bezgraniczną miłość Boga,

która rodzi w nas postawę zawierzenia i zwycięstwa.

Niech ta wiara owocuje wśród nas
miłością,
sprawiedliwością,
nadzieją,
cierpliwością
i przebaczeniem.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Życzy Zarząd DPLG

 

Zaproszenie na Pasterke

 

Siehe zugehöriges Bilddetail. ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2016 - Parafia - Aktualności - Parafia ...

ZAPROSZENIE NA PASTERKĘ 

24 grudnia, jak co roku, odbędzie się w kościele Judas Thaddäus,
w Verl Sürenheide, Thaddäusstr. 6 

uroczysta pasterka w języku polskim.

W czasie Pasterki  śpiewane będą znane kolędy i pastoralki. Zgodnie z wieloletnią tradycją - wszystkim obecnym na mszy wiernym - będą ministranci rozdawać opłatki,
by wszyscy połamali się nimi z innymi i złożyli sobie życzenia. 

Pasterka rozpoczyna się o północy.(24.00) 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

EINLADUNG ZUR MITTERNACHTSMESSE 

Am 24. Dezember findet wie jedes Jahr in Judas Thaddäus Kirche in Verl Sürenheide, Thaddäusstr. 6 

Feierliche Mitternachtsmesse in polnischer Sprache. 

Während der Mitternachtsmesse werden bekannte Weihnachtslieder gesungen.
Nach alter Tradition verteilen die Ministranten Oblaten an alle Gläubigen, die bei der Messe anwesend sind,
damit jeder sich mit anderen teilen und sich gegenseitig alles Gute wünschen kann. 

Die Mitternachtsmesse beginnt um Mitternacht. (24.00) 

Wir laden Sie herzlich ein!

Kartki4you Ekartka Boże Narodzenie - Darmowe ekartki i życzenia