Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego,
życzymy:

wiary w moc Bożą, która objawia się w biedzie betlejemskiego żłóbka;

wiary w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego;

wiary w bezgraniczną miłość Boga,

która rodzi w nas postawę zawierzenia i zwycięstwa.

Niech ta wiara owocuje wśród nas
miłością,
sprawiedliwością,
nadzieją,
cierpliwością
i przebaczeniem.

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Życzy Zarząd DPLG